Субота, 20.07.2019, 01:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Котелевський районний методичний кабінет

Меню сайту
Контакти
телефон: (05350)2-13-01
e-mail: kotmetod@ukr.net
Форма входу

Банери

Каталог файлів

Головна » Файли » позашкільна робота » Анотація досвіду роботи

Анотація власного досвіду роботи
04.02.2016, 20:58

Виховання – це творчість, це найвища коштовність, це мистецтво.

Природа – це казка, яку треба читати серцем.  

 

         Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді й дбає воно про виховання нащадків й продовження роду. Від батьків передається генетичний код, рідна мова, духовна культура. А  у  педагогів стоїть проблема, разом з батьками, виховання дітей. Як виховати особистість, яка б поважала традиції і національні звичаї духовно-морального, демократичного, гуманного, господарсько-трудового, культурно-естетичного, природоохоронного характеру? Ці питання, сподіваюсь, стоять перед кожним педагогом.

         На мою думку позашкільна природоохоронна робота є невід'ємною складовою частиною навчально-виховного процесу школяра, оскільки на основі добровільної участі і врахування пізнавальних інтересів гуртківців вона має можливість розширити знання про природу, сформувати вміння і навички дослідження біологічних явищ, розвинути творчі здібності дитини і збагатити досвід емоційно – ціннісного ставлення до довкілля в цілому.

         Етапи розвиткулюдства нерозривно пов'язані з історією розвитку природи. На сучасному етапі питання традиційного взаємодії її з людиною виросли в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи, вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру та відповідальність. Тому тема екологічного виховання школярів є актуальною в наш час. І починати екологічне виховання треба з молодшого шкільного віку, тому що в цей час придбані знання можуть надалі перетворитися в міцні переконання. Таким чином, актуальність проблем екологічної освіти та виховання зростає. Це викликано: 

 • Необхідністю підвищення екологічної культури людини; 
 • Необхідністю постійного збереження і поліпшення умов життя людини на Землі; 
 • Необхідністю вирішення актуальних проблем, пов'язаних зі зменшенням життєвого простору, що припадає на одну людину; 
 • Необхідністю збереження та відновлення, раціонального використання і примноження природних багатств; 
 • Низьким рівнем сприйняття людиною екологічних проблем як особисто значущих; 
 • Недостатньо розвиненою у людини потребою практичної участі в природоохоронній діяльності.

         Виходячи з актуальності проблем екологічного і природоохоронного виховання, у своїй роботі керівника гуртків я визначила основну проблему: «Виховання особистості засобами еколого – натуралістичного напрямку», тобто звернути увагу дітей на проблеми навколишнього світу, показати причини забруднення міст і сіл і шляхи вирішення проблем зв’язаних з екологією, виховувати дбайливе, господарське ставлення до природи, примножувати її багатства.

Особистість – це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові, емоційні і соціальні, а також відбиває властивості, уроджені або обумовлені навколишнім середовищем.

Для реалізації своєї  мети я поставила перед собою завдання  виховати особистість, яка б віддано любила свій рідний край, свою Батьківщину, знала і вивчала традиції, звичаї нашого народу, оберігала природу, турбувалась про неї, збагачувала її.

В своїй роботі постійно впроваджую інноваційні форми і методи гурткової роботи, які передбачають використання організаційних, словесних, наочних методів виховання. Практикую проведення серед вихованців  анкетування, участі у суспільно-корисній, трудовій діяльності, спрямованих на виконання умов і завдань конкурсів, акцій, проектів еколого – натуралістичного напрямку.

У вихованні особистості приділяю увагу розвитку:

- пізнавальної діяльності;

- творчому розвитку особистості;

- екологічному вихованню;

- формуванню особистості в процесі трудової діяльності;

- дослідницько – пошуковій та еколого – краєзнавчій роботі;

-формуванню основ здорового способу життя особистості.

Цьому сприяє використання різнихформвиховання гармонійно розвиненої особистості, а саме: заняття серед природи,уроки – мислення, спостереження за об'єктами природи, екологічні проекти, дискусії, тренінги, лекції, змагання,вікторини, свята.Впроваджуючи в систему своєї роботи нові форми виховання гуртківцівпрацюю над підвищенням власної професійної майстерності.Переконана,  що крім особистісно-зорієнтованого змісту освіти, до умов, які в позашкільному закладі сприяють розвитку особистості, формуванню її значимих якостей, відносяться також:

 • гуманістичні методи взаємодії та спілкування;
 • зацікавленість, захопленість діяльністю самого керівника;
 • наявність наукової моделі виховного процесу, з урахуванням мети, засобів і методів;
 • варіативності, системності та змістовних аспектів занять.

         Наприклад, на заняттях серед природи діти часто самі вибирають  об’єкти спостереження, а я лише намагаюся уміло підштовхнути дитину до творчого виконання поставлених завдань.

         На мою думку, у вихованні особистості  засобами еколого– натуралістичного напрямку головними джерелами є керівник, родина, друзі, природа, соціальне оточення. Найважливішим явищем у вихованні, най повчальнішим предметом, найживішим прикладом для гуртківців є керівник. Він – уособлений метод навчання, саме втілення принципу виховання. Хочеш виховати та навчити здорову успішну особистість? Отже, доклади зусиль, щоб спочатку, виховати таку особистість у собі.

         Серед важливих проблем сучасності, що турбують мене, як керівника гуртків еколого– натуралістичного напрямку, особливо виділяється екологічна. Від її розв’язання залежить подальше існування людини. Саме тому важливого значення набуває екологічна освіта, основною метою якої є формування екологічної культури. Одним із шляхів формування екологічної культури серед гуртківців є звернення мною до надбань педагогічної спадщини видатного українського педагога, заслуженого учителя України В.О.Сухомлинського, до його досвіду у сфері екологічного виховання дітей.       Великий педагог вважав, і я з цим цілком згодна,що самих екологічних знань з охорони навколишнього середовища, якщо вони не втілюються на практиці недостатньо. Важливо, щоб вихованці брали участь у збереженні і збагаченні природи рідного краю, тільки в цьому разі у них формуються необхідні уміння і навички, розвинеться відповідальне, бережне ставлення до навколишнього середовища.

         Реалізовуючи ці проблеми, разом з гуртківцями виконана величезна робота по збереженню і збагаченню природи Котелевщини. Як результат, на протязі останніх п'яти років вихованці неодноразові переможціконкурсів, акцій «Зелений паросток майбутнього», «Юннатівський зеленбуд», «Парки - легені міст і сіл»,  «Ліси для нащадків», за що відзначені грамотами, дипломами, подяками  Міністерства освіти і науки України, Національним еколого – натуралістичним центром учнівської молоді, Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

         Величезну роль у розвитку особистості відіграє суспільно-корисна праця. Від трудової діяльності залежить людське життя. Людина не могла жити не працюючи. У процесі трудової діяльності гуртківці краще засвоюють те, що не суперечить їхнім переконанням, має особистісне і суспільне значення. Формування особистості в процесі праці діється не саме собою, а лише при певній організації гуртківців. Під організацією праці розумію його впорядкування, надання йому планомірності. Організовуючи дитячу працю враховую вікові і індивідуальні особистості дітей і закономірності їх розвитку. В процесі праці здійснюється естетичне і фізичне виховання. Таку організацію праці призваний забезпечити керівник. Тому завжди намагаюсь бути прикладом, вивчаю сильні і слабкі сторони своїх вихованців, організовуючи трудову діяльність.

         Щороку беремо активну участь у місячнику чистоти і благоустрою селища, в акціях та конкурсах:  «Осінь без диму», «Плекаємо сад», «Дерево мого дитинства», «До чистих джерел», працюємо на дослідницьких ділянках, на дільницях Ковпаківського лісопарку. Цікавою  для дітей є організація дослідницької роботи, яка допомагає заохочувати дітей до праці та викликає позитивні емоції.

                З власного досвіду, можу сказати, що результативно зарекомендували себе в навчально-дослідницькій роботі такі методи, як повідомлення вчителем екологічного матеріалу, інформування й доповіді учнів, самостійна робота школярів з літературою природоохоронного спрямування та іншими матеріалами, використання схем, діаграм таблиць, карт, фотодокументів, різного ілюстративного матеріалу, щоденників спостережень. При цьому основними ж формами природоохоронної роботи в структурі гурткової роботи є суспільно-корисна праця; тематичні екскурсії, туристичні походи, краєзнавчі експедиції; оформлення екологічних виставок, фенологічних спостережень на основі зібраних матеріалів, створення куточків і музеїв охорони природи.

         Велику увагу в роботі з дітьми приділяю еколого – краєзнавчій роботі, користуючись такими методами:

 • літературний – полягає у вивченні і дослідженні рідного краю з використанням краєзнавчих видань і місцевої періодичної преси;
 • візуальний – узагальнення власних спостережень під час досліджень будь – якого природного об’єкта;
 • активний – метод письмового або усного опитування за анкетою;
 • дослідницький – полягає у здійсненні практичних і пізнавальних завдань;
 • фотографування – невід'ємна частина еколого– натуралістичних досліджень. Фотознімки дають можливість зафіксувати найцікавіші епізоди спостережень і досліджень.

Тому в ході навчальних екскурсій проводимо фенологічні спостереження за флорою і фауною рідного краю, досліджуємо природні біоценози та водні джерела нашої місцевості, унікальні куточки Ковпаківського дендропарку. В рамках природоохоронних акцій "Птах року", "Годівничка", "Великий зимовий облік птахів", "Весна прийшла", організовуємо  спостереження за птахами:відмічаємо приліт і відліт, постійно підгодовуємо  пернатих друзів, здійснюємомоніторинг гнізд білого лелеки в межах селища, виготовили картотеку видового складу лікарських рослин Ковпаківського лісопарку.

Особливо велике значення в вихованні творчої особистості засобами еколого-краєзнавчої роботи є  реалізація принципу регіональності. Відомо, що кожному регіону України властиві свої традиції, звичаї і обряди, побут, розвиток певних видів мистецтва і ремесла. У кожної національності, яка проживає в Україні, є своя «комора» народної творчості, є місця, освячені своїми святинями.

         На мою думку вагоме значення в вихованні особистості засобами еколого – натуралістичного напряму є проектування, як спосіб організації взаємодії керівника і гуртківців в навчально – виховному процесі. Метод проектів – система навчання і виховання, за якою діти набувають знань і вмінь у процесі планування  й виконання поступово ускладнених практичних  завдань. Метод проектів передбачає рішення певної проблеми, взятої з реального життя. Цей метод завжди орієнтовано на самостійну діяльність гуртківців – індивідуальну, парну, групову, яку діти виконують протягом визначеного керівником терміну. Як педагогічна технологія метод проектів є сукупністю дослідницько – пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

В своїй роботі разом з гуртківцями ми підготували та реалізувалиекологічні проекти різного напрямку.Наприклад,  екологічний проект «Знай, люби,примножуй», «Малим річкам жити», «Ковпаківський лісопарк», «Природоохоронні території Котелевщини».

Виховати творчу особистість -  головна мета виховання особистості. Тут керуюсь концепцією художньо – естетичного виховання. У процесі естетичного виховання формується і розвивається здатність гуртківців до сприйняття і співпереживання, їх естетичні смаки й ідеали, здатність до творчості за законами краси. Головна мета – формування гармонійно розвинутої особистості з високим національно – культурним потенціалом, розвинутим, почуттям прекрасного, естетичним світосприянням. Працюємо на гуртку  у різних техніках, використовуючи різні природні матеріали. Це соломка, пластилін, солоне тісто, тканина, нитки, яєчна шкарлупа, сухоцвіти, шишки, жолуді, стебла проса, лоза та інші. Ми постійно в пошуку нових технік створення картин, панно, аплікацій, сувенірів. Під час практичної  роботи у гуртківців розвивається моторика рухів, фантазія. А в подальшому діти матимуть творчий підхід у будь – якій сфері діяльності, в якій працюватимуть у майбутньому.

Одним із моїх завдань  в вихованні особистості є створення середовища для розвитку всебічно здорової дитини, формування в неї свідомого ставлення до свого життя та здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя. З цією метою проводиться літнє оздоровлення гуртківців. В своїй роботі застосовую різні форми і методи виховання здорового способу життя(дискусії, бесіди, вікторини, рольове програвання ситуації, випускаємо тематичні газети, проводимо екскурсії, свята, заняття на тему «Твоє здоров я в твоїх руках», «Якщо хочеш бути здоровим», «Кожна квітка України – лікарська рослина», «Що робити, щоб не хворіти» та інші. Постійно вживаємо  вітамінні чаї, чай з ехінацеї для зміцнення імунітету. На заняттях де діти займаються одноманітною діяльністю, постійно проводжу чергування навчання та фізкультурних хвилинок.

         Реалізовуючи систему педагогічних дій постійно займаюся самоосвітою. Професійна самоосвіта, як і люба інша діяльність, має в своїй основі досить складну систему мотивів і джерел активності. Зазвичай рушійною силою та джерелом самоосвіти педагога є потребау самовдосконаленні.  Тому беру участь у районних, обласних  фахових семінарах, конференціях, майстер-класах, змаганнях. Мною були підготовлені:

 • методична розробка заняття гуртка "Українські вишиванки - ніби райдуги співанки" (Полтавський облЕНЦумІнформаційно - методичний вісник,  червень 2008 р. ст. 31-39);
 • методична сторінка "Поради юним городникам" (Полтавський облЕНЦумІнформаційно - методичний вісник,  квітень  2012 р. ст. 14-53);
 • науковий проект "Котельва" (збірник робіт учасників обласного дитячого еколого - краєзнавчого конкурсу "Малі річки Полтавщини);
 • методичне об'єднання вихователі групи продовженого дня. Тема "Нетрадиційні форми гурткової роботи";
 • майстер-клас для вихователів дошкільних навчальних закладів "Виготовлення новорічної аплікації"
 • майстер-клас під час обласного фестивалю майстер-класів, організаторів дитячої творчості  "Лідери дозвілля"
 • семінар заступників з виховної роботи, педагогів організаторів "Інноваційні технології екологічного виховання"

Підводячи підсумки вище сказаного вважаю, що основними джерелами екологічного виховання особистості в моїй роботі,  як керівника гуртка є:

 • пізнавальнаактивністьгуртківців,пов’язанаіз спостереженнями  навколишнього середовища;
 • метод проектів, дослідницька діяльність, що передбачає різноманітну природоохоронну роботу;  
 •  практична діяльність, що виникає і розвивається під впливом цілеспрямованого дослідницького пошуку і формує активне ставлення до навколишньої діяльності, перетворюючи здобуті в процесі пошуку екологічні знання у практичні навички природоохоронної роботи.

Активізація пізнавальної діяльності збагачується присутністю традицій у колективі - посвячення в екологи, святкування дня народження, проведення родинних свят, новорічних ранків та вечорів, урочистих концертів. Щорічно вони передаються і підтримуються з покоління в покоління, проводяться систематично. Тому це дозволяє оцінити соціальну  значимість діяльності роботи керівника гуртка.

         З вересня місяця 2015-2016 року навчального року відповідно до наказу Будинку дитячої та юнацької творчостіКотелевської районної радивід 07.09.2015 року № 5 "Про вивчення системи роботи керівника гурткаКолевид Л.О." проводилося вивчення педагогічного педагогічногодосвіду керівника гуртків еколого-натуралістичного профілю. Тема досвіду:«Виховання особистості засобами еколого – натуралістичного напрямку». Виходячи із досвіду роботи своє основне завдання я вбачаю у створенні освітнього простору для самостійних (індивідуальних та групових) дій учнів, які забезпечують формування і розвиток в них наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів що відбуваються в природі.

         На даний час досвід роботи розповсюджується на місцевому рівні: оформлені мультимедійні презентації педагогічного досвіду, організації навчально-виховного процесу гурткової роботи, проводяться відкриті заняття гуртків, масові виховні заходи, досвід презентувався в ході роботи районного методичного об'єднання вчителів біології.

         І на завершення хочу сказати, що світ природи прекрасний і таємний! Розгадати його секрети важка, відповідальна, але досить цікава і корисна справа, яка змінює інтереси та можливості дітей. Тому  я завжди у пошуку нових ідей, думок, спрямованих на виховання особистості засобами еколого- натуралістичного напрямку. Переконана, що використання мною різноманітних форм і методів гурткової роботи  еколого – натуралістичного напрямку з дітьми-важливий і ефектний засіб виховного впливу на особистість дитини,що сприяє формуванню почуття відповідальності за збереження навколишнього середовища, спонукає до виконання посильної корисної праці, яка приносить задоволення і готує дітей до дорослого життя .

Категорія: Анотація досвіду роботи | Додав: Sprinter
Переглядів: 684 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Новини Педпреси
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0